Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Kom (naar) Pionieren in AgroProeftuin De Peel

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie, die:

  • in balans is met mens, dier en milieu;
  • onze leefomgeving en ons landschap verrijkt;
  • werkgelegenheid en economische groei brengt in de regio.

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt.

We ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren.

AgroProeftuin de Peel komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital. De regio Noordoost-Brabant wil zich met AgroProeftuin de Peel ontwikkelen als het voorbeeldgebied voor de de ontwikkeling van kringlooplandbouw, dat zowel provinciaal als (inter)nationaal toonaangevend is.


Ruimte om te pionieren

AgroProeftuin de Peel biedt ondernemers en andere vernieuwers ruimte om te pionieren, in projecten en praktijkproeven. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.