Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Open dag proeflocatie Zeeland juli 2022

Open dag proeflocatie Zeeland juli 2022

Webinar Kringlooplandbouw in de praktijk

Kringlooplandbouw in uitvoering

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie, die:

  • in balans is met mens, dier en milieu;
  • onze leefomgeving en ons landschap verrijkt;
  • werkgelegenheid en economische groei brengt in de regio.

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. We ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren. AgroProeftuin de Peel komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital. De regio Noordoost-Brabant wil zich met AgroProeftuin de Peel ontwikkelen als het voorbeeldgebied voor de de ontwikkeling van kringlooplandbouw; zowel provinciaal als (inter)nationaal toonaangevend.


Overzicht projecten in Noordoost-Brabant

Ondernemers en andere vernieuwers krijgen de ruimte om zelf te experimenteren met kringlooplandbouw. De focus ligt op het vergroten van de  biodiversiteit, bodemverbetering, meer eiwit van eigen bodem, aandacht voor schoon water & schone lucht, de toepassing van data & tech en gebiedssamenwerking. Hieronder een overzicht van alle projecten die AgroProeftuin de Peel in 2022 ondersteunt. 


marker-biodiversiteit.svg Biodiversiteit
marker-data-tech.svg Data & Tech
marker-gebiedssamenwerking.svg Gebiedssamenwerking
marker-overig.svg Overig
marker-bodemverbetering.svg Bodemverbetering
marker-eiwit-eigen-bodem.svg Eiwit van eigen bodem
marker-water-lucht.svg Water & Lucht
marker-proeftuin.svg Proeflocatie Zeeland

Telers gezocht proeflocatie

Artikelen uitgelicht

AgroProeftuin de Peel biedt ondernemers en andere vernieuwers ruimte om te pionieren, in projecten en praktijkproeven. Hieronder zie je enkele voorbeelden.


Benieuwd wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen?

Bekijk hiernaast de informatiebrochure met het overzicht van de vormen van ondersteuning die wij aan agrariërs met interesse in kringlooplandbouw kunnen bieden. 

Wil je meer informatie of starten met een project? Neem dan gerust contact op met programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma:

Lees hier hoe wij jouw innovatieve project ondersteunen
Bekijk brochure