Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Webinar Kringlooplandbouw in de praktijk

Kringlooplandbouw in uitvoering

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie, die:

  • in balans is met mens, dier en milieu;
  • onze leefomgeving en ons landschap verrijkt;
  • werkgelegenheid en economische groei brengt in de regio.

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. We ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren. AgroProeftuin de Peel komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital. De regio Noordoost-Brabant wil zich met AgroProeftuin de Peel ontwikkelen als het voorbeeldgebied voor de de ontwikkeling van kringlooplandbouw; zowel provinciaal als (inter)nationaal toonaangevend.


Ruimte om te pionieren

AgroProeftuin de Peel biedt ondernemers en andere vernieuwers ruimte om te pionieren, in projecten en praktijkproeven. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

Fysiek op afstand, digitaal dichtbij

We bevinden ons in een bijzondere periode waarin corona ons dagelijks leven en werken bepaalt. Iedereen voelt de gevolgen van het virus en de maatregelen om verdere verspreiding in te dammen. In lijn met de adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet hebben ook wij onze manier van werken aangepast. Bijeenkomsten worden afgelast of uitgesteld. Onze activiteiten zetten we zoveel mogelijk digitaal voort. Onze organisatie is daar goed op ingericht. Op deze manier blijven we zo goed mogelijk in contact met elkaar en met relaties en stakeholders binnen én (ver) buiten onze voedselregio. We wensen iedereen een goede gezondheid toe en kijken vol vertrouwen vooruit. Laten we in deze tijd extra op elkaar letten.