Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Vernieuwing agrifood in Noordoost-Brabant

Open dag proeflocatie Zeeland vrijdag 28 juni 2024

Open dag proeflocatie Zeeland vrijdag 28 juni 2024

Webinar Kringlooplandbouw in de praktijk

Kringlooplandbouw in uitvoering

AgroProeftuin de Peel geeft agrarische ondernemers en andere vernieuwers de mogelijkheid samen te werken aan:

  • kringlooplandbouw en verduurzaming
  • toekomstbestendige teelten
  • slimme gewasrotaties
  • verbetering van lucht-, water- en bodemkwaliteit
  • duurzame verdienmodellen

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw in combinatie met een goed verdienmodel voor de ondernemer. Bij alles wat we doen, zijn dat de belangrijkste voorwaarden. Zo zorgen we voor begeleiding en financiële ondersteuning van projecten. We stellen percelen beschikbaar om te experimenteren. Alle opgedane kennis en ervaring delen we met de ondernemers in de Peel. Inmiddels hebben meer dan honderd boeren en tuinders in de Peel ervaring met onze ondersteuning.

Overzicht projecten in Noordoost-Brabant

Ondernemers en andere vernieuwers krijgen de ruimte om zelf te experimenteren met kringlooplandbouw. De focus ligt op het vergroten van de  biodiversiteit, bodemverbetering, meer eiwit van eigen bodem, aandacht voor schoon water & schone lucht, de toepassing van data & tech en gebiedssamenwerking. Hieronder een overzicht van projecten die AgroProeftuin de Peel ondersteunt. 

marker-biodiversiteit.svg Biodiversiteit
marker-data-tech.svg Data & Tech
marker-gebiedssamenwerking.svg Gebiedssamenwerking
marker-overig.svg Overig
marker-bodemverbetering.svg Bodemverbetering
marker-eiwit-eigen-bodem.svg Eiwit van eigen bodem
marker-water-lucht.svg Water & Lucht
marker-proeftuin.svg Proeflocatie Zeeland

Artikelen uitgelicht

AgroProeftuin de Peel biedt ondernemers en andere vernieuwers ruimte om te pionieren, in projecten en praktijkproeven. Hieronder zie je enkele voorbeelden.


Benieuwd wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen?

Bekijk hiernaast de informatiebrochure met het overzicht van de vormen van ondersteuning die wij aan agrariërs met interesse in kringlooplandbouw kunnen bieden. 

Wil je meer informatie of starten met een project? Neem dan gerust contact op met programmacoördinator Celine van Soest:

Lees hier hoe wij jouw innovatieve project ondersteunen
Bekijk brochure